Standard to najlepszy, najłatwiejszy, najprostszy, najbardziej pewny i bezpieczny sposób wykonania czynności, operacji, procesu. Jako taki, jest tylko znany osobom, które wykonują pracę. Standard powinien zawierać informacje na temat wymagań zewnętrznych i wewnętrznych klientów: ilość, jakość, termin. Ważne jest aby upewnić się, że istnieje tylko jeden standard dla danej czynności.

 

Standaryzacja - 4S - Standardize - Seiketsu 5S

Kiedy użyć standardów

Standardy służą do:

 1. Zabezpieczenia najlepszej praktyki w firmie
 2. Szkolenia nowych pracowników
 3. Rozwiązywania problemów jakościowych
 4. Kontroli nad wykonywaniem pracy
 5. Ciągłego doskonalenie procesu

Nie wszystkie operacje wymagają standardów. Tam gdzie czynności są powtarzalne, standardy powinny istnieć wszędzie. Natomiast w miejscu gdzie praca jest kreatywna, standardy będą trudniejsze do wprowadzenia, natomiast pożądanym będzie ustandaryzowanie bloków działania i myślenia.

TAK

 • Operacja musi być wykonana za każdym razem w ten sam sposób
 • Pracy nie wykonują eksperci
 • Musi być sprawdzona jakość, wydajność, koszt
 • Pożądane jest utrzymanie najlepszych praktyk w firmie

NIE

 • Praca jest kreatywna
 • Praca cały czas się zmienia
 • Do wykonania pracy wymagane jest bardzo duże doświadczenie
 • Pracę wykonują eksperci

TWI

Training Within Industry jest metodą szkolenia w używaniu standardów opracowana dla przemysłu amerykańskiego podczas II wojny światowej. Procedura TWI dzieli przeprowadzenie szkolenia na cztery etapy:

KROK 1

 • Stwórz swobodną atmosferę
 • Nazwij pracę do wykonania
 • Dowiedz się co uczeń wie o tej pracy
 • Zainteresuj ucznia pracą, której będzie się uczył
 • Ustaw ucznia w odpowiedniej pozycji

KROK 2

 • Powiedz, pokaż i zademonstruj każdy Główny Krok – każdy osobno
 • Powiedz, pokaż i zademonstruj każdy Główny Krok – podkreśl każdy w nim Kluczowy Punkt
 • Powiedz, pokaż i zademonstruj każdy Główny Krok z każdym Kluczowym Punktem –  wytłumacz z jakiego powodu są one tak ważne
 • Instruuj jasno, kompletnie i uważnie
 • Nie podawaj uczniowi więcej informacji, niż jest w stanie za pierwszym razem przyswoić

KROK 3

 • Uczeń wykonuje pracę – w trakcie koryguj jego błędy
 • Uczeń wykonuje pracę ponownie – w trakcie tłumaczy Główne Kroki
 • Uczeń wykonuje pracę ponownie – w trakcie tłumaczy Kluczowe Punkty
 • Uczeń wykonuje pracę ponownie – w trakcie tłumaczy powody takiego wykonania Kluczowych Punktów
 • Kontynuuj, aż będziesz miał pewność, że uczeń rozumie

KROK 4

 • Pozostaw ucznia z zadaniem
 • Wskaż mu do kogo może zwrócić się o pomoc
 • Sprawdzaj często jego postępy
 • Zachęcaj do zadawania pytań
 • Stopniowo zmniejszaj nadzór

Wdrożenie Pracy Standaryzowanej

Projekt wdrożenia jest dopasowany indywidualnie do każdej firmy. Typowo będzie postępował według następującego schematu:

 1. Stworzenie standardów w obszarze pilotażowym
 2. Szkolenie TWI – nauka trenerów w używaniu metodologii
 3. Szkolenie pracowników w opracowanych standardach
 4. Stworzenie systemu kontroli na pracą według standardów
 5. Rozszerzenie na pozostałe obszary firmy

Szkolenie trenerów wewnętrznych

Umożliwia prowadzenie szkoleń i warsztatów Pracy Standaryzowanej używając wewnętrznych zasobów, a także przejęcie procesu wdrożenia od konsultantów. Zobacz więcej.

Szkolenie TWI

Szkolenie przedstawia metodologię TWI oraz jej zastosowanie do wdrożenia pracy standaryzowanej. Uczestnicy ćwiczą tworzenie standardów oraz szkolenie w ich używaniu w trakcie gier symulacyjnych. Część szkolenia poświęcona jest również stworzeniu wstępnych standardów dla firmy oraz opracowaniu planu szkolenia innych i kontroli w ich używaniu.

Uczestnicy: max. 12 osób
Czas: 2 dni, 8 godz. każdy dzień

Plan szkolenia

DZIEŃ 1

 • Przypomnienie filozofii Lean Management, historia TWI, fundamenty pracy standaryzowanej
 • Symulacja Praca Standaryzowana – tworzenie standardów według SDCA i praca według standardów
 • Metodologia TWI – 4 etapy szkolenia pracowników w używaniu standardów
 • Job Breakdown Sheet – formularz standaryzacji szkolenia w standardach
 • Symulacja TWI – szkolenie i audyt w używaniu standardów
 • Audyt pracy standaryzowanej, tablica Kamishibai

DZIEŃ 2

 • Tworzenie przykładowych standardów na produkcji oraz ułożenie planu szkolenia w ich używaniu
 • Matryca umiejętności – zarządzanie poziomem umiejętności pracowników
 • Wdrożenie TWI w organizacji, trenerzy TWI
 • Ułożenie planu wdrożenia TWI w firmie
 • Zarys pozostałych modułów TWI – Jobs Methods training, Jobs Relations Training, Program Development, Safety, Problem Solving
 • Quiz sprawdzający wiedzę

Literatura