Jakość Priorytetem

Tylko poprzez pryzmat Jakości można osiągnąć cele każdej firmy: zadowolenie klientów i niskie koszty wytwarzania. Firma która za cel stawia zaspokojenie wszelkich potrzeb klientów, nie jest w stanie zagwarantować najwyższej jakości oraz niskich kosztów. Analogicznie, firma która próbuje cały czas obniżać koszty spowoduje, że jakość wyrobów będzie niedostateczna.

Myślenie poprzez jakość jest długofalową strategią firmy, która może powodować straty w krótkim okresie czasu. Natomiast jest to jedyna strategia, która zapewni ciągłość renomy i finansowy sukces.

Poka-Yoke

Ludzie i maszyny popełniają błędy, w wyniku których mogą pojawić się wady produktu. Poka-Yoke uniemożliwia popełnienie błędu lub przedostanie się wady do procesu. Przykłady Poka-Yoke obecne są wszędzie w naszym codziennym życiu, np. okrągła studzienka kanalizacyjna uniemożliwia wpadnięcie klapy do środka włazu.