VSM, czyli Mapowanie Strumienia Wartości jest narzędziem pozwalającym na wizualizację przebiegu procesu wytwarzania i przepływu informacji. 

Mapa Stanu Obecnego pozwala na zidentyfikowanie marnotrawstwa w procesach i ułożenie strategicznego planu przemian bazujących na Pull System. W rezultacie, fabryka umożliwia produkcję tylko tego co zostało skonsumowane przez kolejny proces.

Current State Map

Mapa identyfikuje marnotrawstwo w procesie: niezbalansowane operacje, zapasy w toku, długie czasy przezbrojenia, problemy z awaryjnością maszyn, itp.

Mapa pokazuje również powiązania z dostawcami oraz identyfikuje głównych klientów i ich łączne zapotrzebowanie.

Aby utrzymać przejrzystość informacji mapę tworzy się osobno dla poszczególnych rodzin produktów. Rodzina jest zdefiniowana jako grupa produktów, które są procesowane w tych samych stanowiskach lub maszynach.

vsm value stream mapping

Future State Map

Mapa pokazuje możliwości wdrożenia Pull System poprzez redukcję czasów przezbrojeń, wprowadzenie Supermarketów, Kanban, Heijunka i innych usprawnień w procesie produkcji.

vsm future state

Kroki przy planowaniu wdrożenia Pull System

  1. Określenie strategii dla wyrobów gotowych: produkcja na zamówienie lub posiadanie magazynu z którego będą zaspokajane potrzeby klientów.
  2. Połączenie procesów produkcyjnych aby zminimalizować czas wytwarzania.
  3. Wdrożenie FIFO lub Supermarketów dla zapasów w toku tam gdzie połączenie procesów nie jest możliwe.
  4. Określenie Pacemaker – procesu który nadaje tempo produkcji.
  5. Zdefiniowanie Interwału: jak często będą produkowane te same wyroby.
  6. Obliczenie wielkości Supermarketów i ilości Kanban.
  7. Określenie Heijunka i Pitch – z jaką częstotliwością i w jaki sposób będzie przekazywana informacja do Pacemaker o tym co produkować w następnej kolejności.

Warsztat VSM

Celem Warsztatu VSM jest stworzenie planu na przekształcenie systemu produkcji w firmie na Pull System. W części szkoleniowej przedstawione zostają zaawansowane elementy Pull: Pacemaker, Heijunka, Interval, etc. Dwuetapowa Symulacja VSM, w której biorą udział uczestnicy umożliwia skuteczną naukę obliczania potrzebnych ilości kart Kanban, wielkości Supermarketów czy kolejek FIFO.

W praktycznej części warsztatu zostaje stworzona Current State Map dla wybranej rodziny produktów oraz przeprowadzona burza mózgów nad przekształceniem obecnego systemu. Rezultatem jest stworzenie Future State Map przedstawiającej przyszły schemat operowania firmy w Pull System. Warsztat kończy się ułożeniem planu akcji na wdrożenie zmian.

Literatura

Polecana książka na temat Value Stream Mapping: Naucz się Widzieć