Automatyczne zbieranie danych dotyczących wydajności maszyn

System MUR umożliwia zwiększenie wydajności fabryki poprzez automatyczny pomiar i analizę pracy maszyn, linii produkcyjnych i stanowisk montażowych. MUR jest produkowany przez firmę szwedzką Adductor murbox.com.

mur oee
Zestaw MUR zawiera urządzenie pobierające dane oraz klawiaturę

Zalety urządzenia

MUR pozwala na wyświetlanie obecnego statusu maszyny w dowolnym miejscu. Na panelu komputera lub ekranie telewizora w czasie rzeczywistym może być pokazywana również szybkość maszyny, ilość produkcji w przeciągu zmiany, Pareto przestojów w ostatnim tygodniu, wykres MTBF w ciagu roku, i wiele innych parametrów

mur display
Przykład paneli pokazujących status maszyn

Analiza Pareto kategorii strat na maszynie pozwala na zoptymalizowanie wysiłków ku redukcji przyczyn przestojów. Posiadanie wiedzy kiedy jest potrzebny  np. SMED (redukcja czasu przezbrojenia) lub TPM (redukcja awarii) lub Problem Solving (redukcja mikro-przestojów) umożliwia umiejętne wykorzystanie zasobów działu ciągłego doskonalenia.

pareto oee
Wykres Pareto dla rodzajów przestoi

Overall Equipment Effectiveness (OEE) to kluczowy wskaźnik wydajności maszyn. Razem z MTBF pokazują czy Twoje działania eliminujące straty przekształcają się w lepszą wydajność maszyn.

mtbf oee mur
Wykres MTBF

Poprzez dostarczenie wizualnej i bieżącej informacji na temat wydajności pracy, człowiek wykazuje większe zainteresowanie rezultatem i stanem maszyny. Tylko samo pokazanie tej informacji może spowodować zwiększenie wydajności do 20%.

mur oee

MUR System jest częścią inteligentnej fabryki gdzie ludzie i maszyny współpracują ze sobą w zapewnieniu ciągłości produkcji. Będąc przygotowanym na nadchodzący postęp w automatyzacji i dostępności informacji będziesz mógł lepiej konkurować na rynku.

mur oee
Przykład konfiguracji danych z MUR

Opis działania

System MUR to urządzenie połączone z istniejącymi czujnikami zainstalowanymi na maszynie, które zbiera dane na temat szybkości maszyny, wielkości produkcji i przyczyn awarii. Dane są przesyłane do aplikacji na komputerze poprzez sieć stacjonarną lub WiFi.

Aplikacja może być skonfigurowana w dowolny sposób, tak aby pokazywać istotne informacje: obecny status maszyny, % wykorzystania, Pareto przestojów, godzinna produkcja w ciągu zmiany i wiele innych.

Wszystko odbywa się automatycznie, z jedynym wyjątkiem kiedy pożądany jest kod przestoju, który można wpisać na klawiaturze MUR lub w komputerze.

  • Nisko kosztowe rozwiązanie, możliwe wypożyczenie lub zakup
  • Współpracuje z praktycznie każdą maszyną, linią produkcyjną lub nawet gniazdem montażowym
  • Niewielkie wymiary, wielkości cegły
  • Prosta i szybka instalacja, bez ingerencji w system sterowania maszynami
  • Intuicyjne oprogramowanie
  • Możliwość integracji z ERP
  • Wsparcie konsultanta w instalacji i konfiguracji oprogramowania

Instalacja systemu

Montaż zestawu przy maszynie / linii produkcyjnej. Jeden MUR-box może współpracować z sześcioma maszynami. Klawiatura jest używana do wprowadzania kodu awarii przez operatora.

mur box

Połączenie zestawu z siecią wewnętrzną poprzez kabel lub wifi. Urządzenie również pobiera sygnał od  systemu sterowania lub czujnika zewnętrznego, który podaje informacje o statusie maszyny.

mur sensor

Konfiguracja parametrów do analizy danych w oprogramowaniu. System MUR może pokazywać czasy i kategorie przestojów, wskaźnik MTBF, godzinną wielkość  produkcji, Gantt efektywności w czasie, wskaźnik OEE, itp. Można porównywać dni, tygodnie, maszyny i zmiany produkcyjne. Opcje konfiguracji są praktycznie nieograniczone.

mur oprogramowanie

Jedną z głównych zalet MUR System jest możliwość pokazywania wskaźników wydajności na ekranie komputera i w telefonie komórkowym w czasie rzeczywistym. Sama wizualizacja efektywności pracy często pozwala na podniesienie wydajności nawet o 5%.

mur display

Studium Przypadku – wdrożenie MUR System na lakierni – jęz. angielski.