Visual Performance Management (VPM) wspomaga metodę 5S w stworzeniu wizualnego środowiska pracy. VPM dostarcza aktualną informację na temat wydajności procesów, umożliwia rozwiązywanie problemów na bieżąco i zapewnia ciągłe doskonalenie.

Cykle Zarządzania

  • Cykl operatora – przedstawianie godzinnej wydajności produkcji i problemów z funkcjonowaniem maszyn
  • Cykl lidera – spotkanie z pracownikami przy tablicy na linii na koniec każdej zmiany w celu omówienia wyników i priorytetyzacji działań zapobiegawczych
  • Cykl kierownika produkcji – raz na dzień spotkanie z liderami przy tablicy na produkcji w celu dostarczenia zasobów do realizacji działań zapobiegawczych
  • Cykl dyrektora zakładu – raz na tydzień spotkanie z managerami przy tablicy w celu priorytetyzacji działań ciągłego doskonalenia i zapewnienia zasobów
  • VPM dla obszarów wsparcia, takich jak utrzymanie ruchu, kontrola jakości, magazyn, administracja działa podobnie, lecz na ogół jest mniej rozbudowany.
visual performance management
Struktura VPM w firmie

Kategorie miar SQCDME

Visual Performance Management opiera się na analizie danych. Aby zagwarantować, że miary będą pokazywały wydajność procesu na wielu płaszczyznach, należy rozpatrzyć ich stworzenie w następujących kategoriach: Safety, Quality, Cost, Delivery, Morale i Environment.

Nie wszystkie procesy będą wymagały miary w każdej kategorii. Np. na poziomie operatora można pominąć miarę w kategorii E pod warunkiem, że będzie ona mierzona na wyższym poziomie

Różnicowanie miar w zależności od poziomu organizacji

  • Linia produkcyjna – reprezentują codzienną pracę operatorów.
  • Dział – reprezentują dobowe wyniki obszaru zarządzanego przez średni szczebel.
  • Fabryka – reprezentują tygodniowe wyniki całego zakładu.
visual performance management
Porównanie miar SQCDME na różnych poziomach organizacji