5S utrzymuje wizualny porządek, czystość i dobrą organizację miejsca pracy. Nazwa pochodzi od pięciu japońskich słów zaczynających się na literę „S”. Analogiczne tłumaczenia również rozpoczynające się od litery S można spotkać w wiekszości głównych języków, również polskim.

Stosowanie 5S polega na usuwaniu nieprzydatnych przedmiotów z miejsca pracy (Sortowanie), wizualnym umieszczaniu wszystkich potrzebnych rzeczy na swoim miejscu (Systematyka) oraz na utrzymaniu zakładu pracy w nienagannej czystości (Sprzątanie). Poprzez (Standaryzację) wykonywania tych czynności, dyscyplinę oraz ciągłe usprawnianie metod pracy (Samodyscyplina), stworzony zostaje trwały system zapewniający ład i porządek na każdym metrze kwadratowym firmy.

Definicje 5S

1S - Sortowanie

Fizyczne odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych i odpowiednie zadysponowanie rzeczami niepotrzebnymi.

5S
2S - Systematyka

Wizualne oznakowanie i eksponowanie wszystkich potrzebnych rzeczy w taki sposób aby każdy mógł je znaleźć i bez problemu odłożyć na właściwe miejsce.

Set in Order - 2S - Systematyka - Seiton
3S - Sprzątanie

Wyczyszczenie miejsca pracy na wysoki połysk w celu odkrycia usterek i innych problemów.

Shine - 3S - Sprzątanie - Seiso
4S - Standaryzacja

Samemu ustalenie standardów pracy, które umożliwią sprawne stosowanie pierwszych 3S.

Standaryzacja - 4S - Standardize - Seiketsu 5S
5S - Samodyscyplina

Utrzymanie dyscypliny w stosowaniu systemu, ciągłe podnoszenie poprzeczki i doskonalenie działań.

5S
Samodyscyplina - 5S - Selfdyscipline - Shitsuke

Wdrożenie 5S

Wdrożenie systemu zależy od charakterystyki przedsiębiorstwa, jego wielkości i branży. Większość firm, które odnoszą sukces podąża według następującego scenariusza:

 1. Stworzenie struktur wspierających proces wdrażania: Komitet Sterujący oraz koordynatorzy
 2. Podział firmy na obszary wdrażania i ułożenie roadmap pokazującej aktywności, wymagany czas oraz zasoby. Całość programu wdrożenia powinna zamknąć się w nie więcej niż 2-3 lata
 3. Przeprowadzenie wstępnych szkoleń w obszarach i pilotowanie wdrażania usprawnień, według roadmap
 4. Stworzenie systemu kontroli wdrażania, np. co miesięczny audyt, patrole na co dzień
 5. Stworzenie wizualnych miar VPM obrazujących krytyczne parametry procesu
 6. Rozpoczęcie spotkań przy tablicach VPM w celu zbudowania systemu ciągłego doskonalenia

Powyższy prosty schemat ilustruje „twarde” elementy wdrożenia zmiany. Firmy, które odnoszą sukces kładą tak samo duży nacisk na miękkie elementy zmiany: motywowanie pracowników, wyróżnianie sukcesów oraz kształcenie kadry managerskiej na prawdziwych liderów.

Szkolenie trenerów wewnętrznych

Umożliwia prowadzenie szkoleń i warsztatów 5S używając wewnętrznych zasobów, a także przejęcie procesu wdrożenia od konsultantów. Zobacz więcej.

Korzyści

System pozwala na zwiększenie wydajności pracy, zmniejszenie awaryjności maszyn, podniesienie jakości produktów, obniżenie kosztów produkcji, a także podniesienie kwalifikacji całej załogi.  5S umożliwia ciągłe doskonalenie systemów produkcji i jest podstawą wprowadzania dalszych narzędzi Lean Management, takich jak KaizenSMED czy TPM.

Literatura

Warsztat 5S

Szkolenie łączy poznanie fundamentów z wdrożeniem zasad 5S w obszarze pilotażowym. Uczestnicy identyfikują i usuwają niepotrzebne rzeczy, ustalają system prawidłowego oznakowania i rozmieszczenia materiałów oraz porządkują obszar. Przeprowadzona zostaje również burza mózgów nad wdrożeniem usprawnień, które pozwolą utrzymać standardy.

Szkolenie zilustrowane jest przykładami zastosowania metodologii w przedsiębiorstwach różnych branż. Na zakończenie warsztatu odbywa się prezentacja zespołu przed dyrekcją firmy.

Uczestnicy: max. 12 osób
Czas: 2 dni x 8 godz.

DZIEŃ 1

 • Wprowadzenie do 5S, fundamenty procesu ciągłego doskonalenia, powiązanie z Lean Management
 • Symulacja 5S – zawody w budowaniu muru
 • Omówienie 1S – usuwanie rzeczy niepotrzebnych
 • Omówienie 2S – rola wizualizacji w zarządzaniu stanowiskiem pracy,
 • Omówienie 3S – inspekcja podczas czyszczenia
 • Opracowanie planu akcji wdrożenia 2S i 3S
 • Wdrażanie 2S i 3S w obszarze pilotażowym
 • Podsumowanie osiągnięć i przygotowanie do dnia 2

DZIEŃ 2

 • Kontynuacja akcji w obszarze pilotażowym
 • Omówienie 4S i 5S – standaryzacja działań i motywowanie pracowników
 • Ustalanie standardów dla obszaru pilotażowego
 • Audyt – ocena obszaru pilotażowego
 • Podsumowanie rezultatów i zaplanowanie usprawnień do wdrożenia w terminie późniejszym
 • Prezentacja rezultatów warsztatu przed dyrekcją firmy